Profesionales Espofis

Lluís Amo

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (especialització en l’Alt Rendiment) per la Universitat de Vic.
Col·legiat número: 13747.

CENTROS ESPOFIS

ESPOFIS Eixample Esquerra

C/ Valencia 92, Bajos
08015 Barcelona

Email. espofis@espofis.com
Telf. 930 042 030